Main Event
Dani:
1

Vladimir Stefanović se douple upovo

Na Q T 2 A boardu Sergej Šaletić vuče svoj all-in, da bi ga Stefanovič callovao sa A K i Sergej okreće neuspeli bluff sa 7 3.

River donosi 4 i Stefanović dobija preko potrebno douple up.

Sergej Šaletić

Vladimir Stefanović