Main Event
Dani:
1

Bubble faza

U ovom trenutku je preostalo 10 igrača na dva stola po pet, a u toku je hand-for-hand sistem dok ne dobijemo bubble boya!