Main Event
Dani:
1

Q9 nikad ne gubi

Još jedan double up!

Nakon foldovova do small blinda, Sergej Šaletić raisuje do 16.000 i Martin Koković ide all in sa oko 55.000 u preostalim čipovima. Sergej calluje i pokazuje {j-Spades}{7-Spades}, da bi Koković okrenuo{q-Diamonds}{9-Diamonds}.

Board: A 3 3 Q 6

Koković je uspeo da se duplira i još jednom je dokazao pravilo da Q9 nikad ne gubi! ;)