Main Event
Dani:
1

Dobili smo bubble boya!

Petar Teofilović je bubble boy Memorijalnog Žarko Stokanić turnira!

Eliminisao ga je Dejan Marković nakon {7-Diamonds}{9-Diamonds}{10-Hearts} flopa gde je Marković betovao 15.500, da bi Teofilović duplirao raise na 31.000 i Marković samo prati.

Turn: {7-Spades}

Marković se odlučuje za check, dok Teofilović gura all-in od 37.000. Posle dugog razmišljanja Marković se odlučuje na call.

Showdown

Marković: {10-Diamonds}{8-Hearts}

Teofilović: {a-Diamonds}{2-Diamonds}

River {6-Spades} i Markovićeva skala izbacuje poslednjeg igrača pred finalni sto i nagrade!

Petar Teofilović

Dejan Marković