Main Event
Dani:
1

Cvetković eliminisan na 6. mestu

Perica Bukara otvara pot sa raisom od 32.000, nakon čega je Sergej Šaletić sa SB pozicije otišao all in, a Cvetković je sa BB takodje otišao all in.

Bukara odlučuje da odustane od ruke, a Sergej pokazuje 2 2, dok Cvetković pokazuje T T.

Nakon A 2 9 flopa, Cvetkoviću više nije bilo pomoći i ispada na šestom mestu za koje je nagradjen sa €900.

Sergej sada ima skoro 400.000 u čipovima.

Andrija Cvetković

Sergej Šaletić