Main Event
Dani:
1

Perica Bukara ispada sa turnira na petoj poziciji

Nakon serije allinova i dupliranja, Perica Bukara je opet otišao all in - ovog puta sa Q9, a naišao je na call od Sergeja sa A6.

Baord: A 3 7 6 5 i Sergej izbacuje Pericu Bukaru na petom mestu koji će morati da se zadovolji nagradom €1.200.

Perica Bukara