Main Event
Dani:
1

Shuffle up and deal!

Odbrojavanje prvog nivoa je počelo i uskoro ćemo dobiti informacije o tačnom broju igrača nakon kasnih registracija, dok će kompletni nagradni fond biti objavljen tek nakon add-ona.