Main Event
Dani:
1

Prvi re-buy na turniru

Slobodan Nikitović je bio prinudjen da se re-buyuje nakon što sa setom kečeva nije uspeo da preživi straight Baje Bakića. Sa obzirom na format turnira, Nikitović ima sada pravo samo na još jedan re-buy ili add-on i sada je na početnih 10.000 u čipovima.

Baja Bakić

Slobodan Nikitović