Main Event
Dani:
1

Nikitović se opet rebuyovo

Nikitović je morao da uzme i poslednji preostali re-buy nakon što je sa J J u ruci na T 4 T 4 4 boardu izgubio od igrača na Seat 2 koji je u ruci držao T T ! Prvi poker na turniru već na drugom nivou.