Main Event
Dani:
1

Double up Miroslava Sekulića

Nakon raisa Baje Bakića od 1.000, flop su videli još i Miroslav Sekulić kao i Aleksandar Jovanović. Nakon 9 8 5 flopa, u igri su ostali Sekulić i Jovanović, da bi posle 4 na turnu i 5 na riveru ova dva igrača završila u all-inu.

Jovanović: 5 7 za triling

Sekulić: 9 9 za fullhouse

Sekulić se na taj način double-upuje samo ruku nakon što je uzeo rebuy i sada ima oko 22.000 čipova.

Miroslav Sekulić

Aleksandar Jovanović