Main Event
Dani:
1

Samo split pot za Jovanu Tatar

Jovana je raisovala pre flopa do 1.200, a Baja Bakić samo prati.

Flop: 9 6 8

Jovana betuje 3.000, a Baja odmah calluje.

Turn: 7

Jovana ide all-in sa preostalih 2.500, a Baja plaća.

Showdown:

Jovana: T T

Baja: Q 7

River: T

Zbog skale na talonu, igraču splituju pot!

Jovana Tatar