Main Event
Dani:
1

Double up za Miloša Vidića

Nakon što je Mihajlo Stanisavljević raisovao sa UTG pozicije do 1.600, Miloš Vidić je sa UTG +1 otišao all-in sa preostalih 6.150 u čipovima. Stanisavljević prati!

Vidić: {a-Spades}{a-Hearts}

Stanisavljević: {q-Hearts}{q-Diamonds}

Board: {2-Clubs}{9-Clubs}{8-Clubs} {3-Diamonds}{a-Clubs} ne pomaže Stanisavljeviću i Vidić se duplira.

Mihajlo Stanisavljević

Miloš Vidić