Main Event
Dani:
1

David Babić se duplirao

U raisovanom potu do 3.000, Babić doplaćuje sa blinda.

Flop: 5 2 6

David checkira, originalni raiser nastavlja sa betom i to od 4.500. David samo prati.

Turn: 4

David betuje, originalni raiser re-raisuje i David ide all-in sa oko 30.000 u preostalim čipovima.

Igrač sa kasne pozicije nakon razmišljanja calluje.

David: 4 6

Igrač sa kazne pozicije: 88

River: K

David se duplira i sada mu je stack preko 60.000!

David Babić