Main Event
Dani:
1

Zoran Bogdanov odnosi "mastan" pot

Nakon raisovanog pota, u ruci su ostali Bogdan i Grk Nikolas, a nakon flopa {3-Clubs}{10-Spades}{7-Spades} Zoran checkira sa BB pozicije, a Grk betuje 2.700. Zoran prati!

Posle {a-Spades} na turnu, Zoran checkira, a Grk betuje 5.500. Zoran nakon kraćeg razmišljanja raisuje do 13.000. Nikolas prati.

River: {9-Spades}

Bogdanov traži 16.500, što je Grku bilo previše i folduje, a Zoran okreće za oči PokerNika reportera {k-Spades}{q-Spades} !

Nikolas

Zoran Bogdanov