Main Event
Dani:
1

Veliki pot na stolu broj 4

Na tabli {j-Diamonds}{10-Clubs}{q-Spades} Aleksandar Biočanin betuje 8.000, dok igrač na poziciji broj 7 prati.

Turn: {a-Hearts}

Igrač na poziciji 7 betuje 10.000, a Aleksandar posle dužeg razmišljanja ide all-in za još 500 čipova preko. Igrač sa mesta broj 7 doplaćuje.

Aleksandar: {j-Spades}{j-Hearts}

Seat 7: {a-Clubs}{q-Diamonds}

River: {10-Hearts} ne pomaže sedmici i Aleksandar Biočanin se double-upuje.

Aleksandar Biočanin