Main Event
Dani:
1

Dača Korodi eliminiše igrača

Igrač sa pozicije broj 7 ide all-in sa svojih preostalih 8.000, a Dača prati sa dve dame u ruci.

Igrač na poziciji broj 7 pokazuje A K, tako da dolazimo do klasičnog coin flipa.

Board: A 9 T 8 J i Dača pobedjuje sa straightom i dolazi do stacka od oko 80.000 u ovom momentu.

Posle par ruku, Dača je zamalo odneo još jedan velik pot. U raisovanom potu je ostalo tri igrača kada je na boardu izašlo {6-Spades}{q-Clubs}{9-Clubs}. Dača checkira, drugi igrač checkira, a sa poslednje pozicije dolazi bet od 3.000. Dača calluje, dok igrač sa srednje pozicije folduje. Posle {q-Diamonds} na turnu, Dača betuje 3.000 dok Marko Randjelović duplira bet na 6.000. Dača prati i na riveru izlazi {6-Diamonds} posle čega Dača betuje 6.000 i Marko samo calluje.

Marko: {q-Spades}{k-Diamonds}

Dača: {j-Hearts}{q-Hearts}

Split!

Dalibor Korodi