Main Event
Dani:
1

Jana Stanković se duplirala

Posle Janinog limpa sa UTG, igrač na poziciji broj 9 raisuje do 5.000. Jana plaća.

Flop: {10-Clubs}{9-Hearts}{7-Diamonds} Jana ide all-in sa 6.400, a seat 9 sa mnogo većim stackom doplaćuje.

Jana: {j-Hearts}{k-Clubs}

Seat 9: {j-Diamonds}{a-Spades}

Turn: {q-Clubs} koja donosi Jani straight

River: {a-Diamonds} ne pomaže igraču sa mesta broj 9 i Jana se duplira!

Jana Stanković