Main Event
Dani:
1

Zoran Bogdanov eliminisano Nikolasa

U raisovanom potu na tabli {k-Diamonds}{2-Clubs}{4-Diamonds}, Zoran betuje i Nikolas calluje.

Turn donosi {j-Clubs} i Nikolas ide all-in sa preostalih 4.450 u čipovima. Posle kraćeg razmišljanja, Zoran calluje bez ijednog para sa {a-Hearts}{q-Clubs}, a Nikolas pokazuje {a-Diamonds}{6-Diamonds}.

River {7-Spades} ne pomaže Nikolasu i Zoran ga eliminiše sa {a-Hearts}{q-Clubs} high!

Nikolas