Main Event
Dani:
1

Vladimir Stefanović se duplira kao short stack

Posle limpa sa UTG pozicije i raisa koji je usledio sa cutoffa, Stefanović odlučuje da gurne svoj stack od 13.500 sa BB. Sa UTG pozicije Fadil Sinančević calluje, dok se igrač sa cutoffa baca.

Showdown:

Stefanović: {10-Diamonds}{10-Hearts}

Sinančević: {k-Clubs}{k-Spades}

Board: {8-Spades}{10-Spades}{7-Hearts}{8-Hearts}{4-Diamonds}

Double up za Vladimira!

Fadil Sinačević

Vladimir Stefanović