Main Event
Dani:
1

Limpovan pot donosi nevolje

Igra je trenutno 7-handed na stolu broj sedam i ceo sto izuzev Zorana Bogdanova je limpovao.

Flop: {5-Clubs}{3-Diamonds}{4-Diamonds} i Prvoslav Manković je vukao svoj all-in od oko 12.000 čipova. Nakon foldova do Ace Nešića, on ubacuje svih 10.000 preostalih čipova u pot.

Aca: {a-Clubs}{2-Clubs} za straight i backdoor flush draw

Prvoslav: {4-Hearts}{5-Hearts} za dva para

Turn: {3-Clubs} i River: {9-Clubs} samo pojavačavaju Acinu ruku i nosi pot od oko 25.000 , dok Prvoslav ostaje na svega 2.000!

Prvoslav Mankovič