Main Event
Dani:
1

Prvoslav se vratio na prijatniji stack

Nakon prethodne ruke, Prvoslav sa svojih 2.000 čipova ide all-in, a četiri igrača ga prate!

Posle boarda {9-Spades}{k-Hearts}{4-Hearts}{6-Hearts}{a-Hearts} svi checkiraju do kraja i jedini Prvoslav okreće herc - {10-Hearts}{j-Spades}! Prvoslav ponovo u igri!