Main Event
Dani:
1

Eliminisan Prvoslav Manković

Nakon što je Prvoslav Manković callovao raise Bojana Vasića, izašao je flop {2-Diamonds}{2-Hearts}{q-Hearts}.

Vasić se odlučuje na bet od 3.600 čipova, a Manković posle dužeg razmišljanja ide all in za još 1.000 preko.

Manković: {a-Hearts}{8-Spades}

Vasić: {j-Clubs}{j-Spades}

Na turnu izlazi {9-Spades}, a na riveru {7-Hearts} i Manković ispada sa turnira.