Main Event
Dani:
1

Vladimir Stefanović eliminisan

Posle raisa Gorana Stojanovića, Vladimir se odlučujen all-in od 16.500 i Goran prati.

Goran: 4 4

Vladimir: A Q

Flop: 5 Q 3 3 4

Vladimir je ispao posle, po njega nesretnog rivera, a Goran je sada na oko 70.000 u čipovima.

Goran Stojković

Vladimir Stefanović