Main Event
Dani:
1

Eliminisan Slobodan Nitiković

Nikitović se sa hijack pozicije odlučuje za raise od 4.500, a igrač sa SB pozicije ga calluje.

Flop: {3-Clubs}{9-Hearts}{8-Hearts}

Nikitović ide all-in sa preostalih 10.000 čipova, dok protivnik posle kraćeg razmišljanja prati.

Nikitović: {a-Clubs}{k-Hearts}

Seat 5: {j-Hearts}{q-Spades}

Turn: {2-Diamonds} ne pomaže igraču na sedištu broj 5 koji čeka gutshot kentu,žandara ili damu, ali mu river {j-Diamonds} donosi top par koji pobeduje AK koje je držao Nikitović.

Slobodan Nikitović