Main Event
Dani:
1

Korodi izbacuje još jednog igrača i spaja finalna tri stola

Nakon što je limpovao UTG sa {a-Clubs}{k-Clubs}, Dalibor Korodi je došao do flopa sa još četiri igrača.

Flop: {a-Spades}{8-Diamonds}{4-Diamonds}

Korodi betuje 3.100, a igrač sa srednje pozicije koji drži {8-Clubs}{10-Diamonds} vuče all-in 15.600. Korodi prati.

Turn i river nisu pomogli ovom igraču i Korodi ga eliminiše, a pritom mu stack raste na 119.800.

Dalibor Korodi