Main Event
Dani:
1

Nenad Stefanović znatno oštetio stack Dače Korodija

U ruci gde je Dalibor sa buttona pravio raise do 6.000 biva ispraćen od strane Nenada Stefanovića sa srednje pozicije. Posle flopa {4-Spades}{9-Spades}{2-Clubs}, Stefanović checkira, dok Dalibor betuje 12.500. Stefanović se odlučuje na checkraise od 25.000, a Dalibor doplaćuje.

Turn: {6-Diamonds}

Stefanović betuje 18.000, a Dalibor calluje.

River: {7-Clubs}

Stefanović gura sve čipove u sredinu stola sa 40.900, a Dalibor se posle dužeg razmišljanja folduje i tako gubi oko 40.000 čipova!

Nenad Stefanović