Main Event
Dani:
1

Bogdanov Zoran eliminisao Miroslava Sekulića

Nakon tri limpa, Miroslav Sekulić sa SB pozicije raisuje do 6.500, a Baja Bakić, Zoran Bogdanov i Nenad Stefanović calluju, a Sekulić checkira u mraku.

Flop: {10-Spades}{5-Clubs}{q-Diamonds}

Flop checkiraju i Bakić kao i Bogdanov, a Stefanović betuje 13.000, što Sekulić calluje, a Zoran raisuje do 30.000. Posle kraćeg razmišljanja, Stefanović folduje, dok Sekulić doplaćuje do 30.000.

Turn: {5-Hearts}

Sekulić se odlučuje na all-in sa preostalih 3.300, da bi Bogdanov doplatio.

Sekulić: {k-Hearts}{q-Spades}

Bogdanov: {10-Diamonds}{q-Clubs}

River: {9-Spades} nije pomogla Sekuliću koji biva eliminisan od Zoranovih top dva para.

Zoran je sada na preko 100.000 u čipovima!

Miroslav Sekulić

Zoran Bogdanov

Nenad Stefanović