Main Event
Dani:
1

Sinančević se duplira

Sinančević je otišao all-in sa UTG +1 pozicije sa svojih preostalih 10.000 čipova držeći {10-Spades}{j-Spades}, a svi su se odlučili na fold osim igrača na BB koji je na žalost Sinančevića imao {a-Diamonds}{a-Hearts}.

Ipak, flop {9-Hearts}{10-Diamonds}{10-Hearts} je promenio stvari u Fadilovu korist, a pošto turn {6-Clubs} i {k-Spades} na riveru nisu doneli promenu, Fadil Sinančević se duplira na oko 23.000 čipova.

Fadil SInačević