Main Event
Dani:
1

Mihajlo Stanisavljević - Triple up!

Sa Button pozicije, Stanistavljević vuče all-in držeći {2-Clubs}{2-Spades} sa 15.500 čipova. Korodi sa SB samo plaća, ali Bakić iz BB vuče svoj all-in od oko 80.000 čipova. Posle dužeg razmišljanja, Korodi folduje i pokazuje {a-Hearts}{q-Diamonds}, a Bakić okreće {a-Diamonds}{k-Hearts}.

Flop: {2-Hearts}{4-Hearts}{j-Clubs} što donosi set za Stanisavljevića, a pošto turn {j-Diamonds} i river {7-Spades} nisu pomogli Bakiću, Stanisavljević se triplira i sada ima blizu 50.000 čipova.

Mihajlo Stanisavljević