Main Event
Dani:
1

Milivoje Ristić eliminisan od Dragana Golića!

Nakon limpa Dragana Golića na UTG poziciji, dolazimo do flopa 8 7 9 gde igrač na big blindu betuje 3/4 pota od 8.000, a Golić pravi raise do 20.000. Na BB Milivoje Ristić kao short stack se odlučuje na call sa preostalim čipovima!

PokerNika Student Dragan Golić: 8 8

Milivoje Ristić: K T

Q na turnu i 2 na riveru ne pomažu Ristiću i Dragan golić je sada na 60.000!

Dragan Golić

Milivoje Ristić