Main Event
Dani:
1

Golić duplirao Rosića

Aleksandar Rosić se našao u all-inu pre flopa sa {a-Spades}{k-Spades} protiv Golićevih {5-Spades}{5-Clubs}. Na tabli je izašao {a-Diamonds} koji je Rosiću doneo pot od oko 50.000 čipova, tako da je Golić sada na oko 35.000.

Aleksandar Rosić