Main Event
Dani:
1

Eliminisan Vuk Petković

Nakon folda do Vuka Petkovića na SB poziciji, odlučuje se za all-in od preostalih 16.000 u čipovima, a Dejan Marković ga sa BB calluje.

Vuk: {6-Spades}{7-Diamonds}

Dejan: {6-Diamonds}{6-Hearts}

Board: {k-Spades}{2-Diamonds}{q-Spades} {j-Spades} {10-Hearts}

Board ne pomaže Vuku i on ispada sa turnira na 21. mestu, a Dejan Marković je sada na blizu 70.000!

Vuk Petrović

Dejan Marković