Main Event
Dani:
1

Intervju sa Miroslavom Sekulićem

Sekulić je bio slobodan za intervju nakon ispadanja, a nakon intervjua je naglasio da nije zadovoljan pozicijom za stolom koju je dobio zbog gužve oko stola koja ga je ometala u toku igre i izrazio želju da posetioci i ispali igrači budu malo obazriviji prema igračima u igri.