Main Event
Dani:
1

Eliminisan Zoran Bogdanov

U ruci u kojoj je sa srednje pozicije Dalibor Korodi pravio raise do 12.100, sa kasne pozicije Zoran Bogdanov gura svoj all-in od 59.000. Fold do Dalibora, koji posle dužeg razmišljanja pravi call.

Dalibor: {a-Hearts}{k-Hearts}

Zoran: {a-Clubs}{q-Diamonds}

Board: {2-Hearts}{6-Hearts}{6-Clubs} {j-Hearts} {3-Spades} nije pomogao Zoranu i on je eliminisan na 17. poziciji!

Dalibor odnosi pot od oko 130.000 i sada je čip lider sa 221.000!

Zoran Bogdanov

Dalibor Korodi