Main Event
Dani:
1

Dragan Golić se duplirao!

Golić sa buttona otvara pot sa raisom od 15.000, a na big blindu Dalibor Korodi posmatra Golića i odlučuje se za all-in blef. Golić instant calluje i okreće {7-Diamonds}{7-Hearts}, a Dalibor pokazuje {3-Clubs}{10-Hearts}!

Board: {k-Hearts}{q-Hearts}{5-Clubs} {4-Diamonds} {q-Clubs} čime Dalibor isplaćuje dodatnih 65.000 Goliću i on odnosi pot od oko 170.000 što mu daje odličnu poziciju sa prosečnim stackom igrača od 84.000!

Dragan Golić

Dalibor Dača Korodi