Main Event
Dani:
1

Korodi duplira još jednog igrača

Korodi sa CO pozicije pravi raise od 25.000, dok sa big blinda Sinančević gura svoj all-in od 65.000. Korodi se razmišlja i odlučuje da isprati.

Korodi: {5-Diamonds}{5-Hearts}

Sinančević: {j-Clubs}{j-Hearts}

Board: {q-Spades}{q-Hearts}{k-Diamonds} {4-Hearts} {7-Diamonds}

Dalibor je opet oštetio svoj stack za dodatnih 65.000 i sada je na ispod 100.000 u čipovima.