Main Event
Dani:
1

Nova eliminacija - Dragan Maričić na 14. mestu

Goran Stojanović je raisovao do 15.000 sa UTG pozicije, a nakon što se ostatak stola foldovao, Dragan Maričić je vukao svoj all-in za preostalih 31.800 čipova. Goran prati.

Maričić: {a-Hearts}{9-Diamonds}

Stojanović: {k-Hearts}{q-Clubs}

Tabla: {k-Clubs}{q-Hearts}{j-Hearts} {3-Diamonds} {5-Diamonds} je donela Stojanoviću top dva para, a Maričićev ace high nije bio dovoljan za ostanak na turniru i ispada na 14. mestu.

Goran Stojanović

Dragan Maričić