Main Event
Dani:
1

Dupliranje Željka Miloševića

Posle limpa sa UTG pozicije, Željko sa srednje pozicije gura svoj all-in od 61.700. Svi folduju do small blinda na kom se nalazi Dejan Marković i posle duuugog razmišljanja gura svoj all-in. Limper sa UTG-a se baca.

Marković: {j-Spades}{j-Hearts}

Milošević: {k-Spades}{k-Clubs}

Board: {a-Hearts}{7-Hearts}{6-Spades} {5-Spades} {4-Diamonds}

Milošević se duplira i sada je na 130.000, dok je Marković pao na svega 40.000!

Željko Miloševič (desno)

Dejan Marković