Main Event
Dani:
1

Dalibor Korodi eliminisan na 11. mestu

Nakon limpa Ace Nešića UTG, ostali igrači folduju dok Dalibor Korodi vuče all-in iz small blinda sa svojih preostalih 54.000. Nešić calluje sa {9-Hearts}{9-Spades}, a Korodi pokazuje {a-Diamonds}{7-Spades}.

Talon: {10-Diamonds}{q-Spades}{8-Hearts} {5-Hearts} {j-Clubs} ne pomaže Korodiju i on ispada na 11. mestu.

Sada je po pet igrača na oba stola i čekamo još jednu eliminaciju za spajanje finalnog stola.

Dalibor Korodi

Aca Nešić