Main Event
Dani:
1

Počinje 22. level - Hand for hand u toku pred finalni sto