Main Event
Dani:
1

Golić nosi pot od 100.000

U limpovanom potu na tabli {4-Hearts}{3-Spades}{9-Spades}, Golić checkira, a Mihajlo Stanisavljević betuje 7.200 što Dragan plaća.

Turn: {6-Hearts}

Dragan sada betuje 15.000, da bi ga Mihajlo ispratio.

River: {10-Clubs}

Golić opet betuje 15.000, da bi Stanisavljević raisovo do 30.000. Golić plaća i pokazuje {2-Hearts}{5-Spades} za straight, a Mihajlo otkriva {9-Hearts}{10-Hearts} za dva para.

Golić je sada uz Gorana Stojanovića i Acu Nešića medju čip liderima sa oko 200.000! Ostali stackovi su prilično ujednačeni, dok je Dejan Marković short stacked sa oko 40.000 u čipovima.

Dragan Golić

Goran Kuzma Stojanović

Aca Nešić