Main Event
Dani:
1

Dolazimo do prave akcije - Dejan Marković se duplirao

Sa UTG pozicije Dejan vuče svoj all-in od 49.300 i slede foldovi do Jovane Tatar na big blindu koja calluje.

Showdown

Marković: {9-Diamonds}{9-Clubs}

Tatar: {a-Clubs}{j-Hearts}

Na boardu izlazi {q-Clubs}{5-Diamonds}{6-Diamonds} {q-Spades} {7-Diamonds}

Marković duplira svoj stack na 110.000, Jovana ostaje na oko 100.000.

Dejan Marković

Jovana Tatar