Main Event
Dani:
1

Aleksandar Rosić ispada i spaja finalni sto

Rosić je kao short stacked sa buttona otišao all-in za oko 55.000, a Fadil Sinančević u big blindu prati.

Rosić: {7-Hearts}{8-Hearts}

Sinančević: {q-Clubs}{q-Hearts}

Na tabli izlazi {q-Spades}{j-Hearts}{k-Diamonds} {3-Clubs} {7-Spades} koja je samo pojavačala Fadilovu ruku i Rosić završava učešće na desetom mestu. Igrači se upravo premeštaju kako bi kreirali finalni sto i započeli borbu pred nagradni fond.

Aleksandar Rosić