Main Event
Dani:
1

Golić nezaustavljiv - prva eliminacija na finalnom stolu!

Golić je sa UTG raisovao 20.000, a Nešić sa UTG+1 prati dok ostatak stola folduje.

Flop: {6-Diamonds}{8-Spades}{j-Diamonds}

Golić se odlučuje na c-bet od 40.000, a Nešić kaže all-in sa preostalih 230.000! Golić prati i okreće {k-Diamonds}{k-Hearts} dok Nešić pokazuje {a-Spades}{j-Clubs}.

Turn: {5-Clubs}

River: {q-Diamonds}

PokerNika Student Dragan Golić odnosi pot u vrednosti od preko 500.000 i sada ima ukupno nešto manje od ukupnih čipova u igri!

Aca Nešić je za završio na devetom mestu, a za svoj trud odlazi kući bogatiji za 20.000.

Dragan Golić

Aca Nešić