Main Event
Dani:
1

Golić nastavlja sa eliminacijama igrača i ovog puta izbacuje Dejana Markovića na 4. mestu

Još jedna konfrontancija blind vs blind, gde Golić sa {a-Clubs}{10-Spades} raisuje do 40.000 sa small blinda, a Marković doplaćuje sa {10-Hearts}{j-Hearts} sa big blinda.

Flop: {10-Diamonds}{2-Diamonds}{7-Hearts} je bio idealan za Golića i svi čipovi završavaju u sredini stola!

Turn: {4-Diamonds}

River: {6-Clubs}

Dejan Marković ispada na četvrtom mestu i za to dobija 53.000, dok je Golić sada na neverovatnih 1.2 Miliona u čipovima!

Izgleda da se (PokerNika) škola isplati ;)

Dejan Marković