Main Event
Dani:
1

Željko Milošević eliminisan. Ko ga je izbacio? Hmm

Željko je otišao all-in sa buttona sa svega jednim big blindom u stacku, a Golić i Stojanović checkiraju.

Flop: {10-Clubs}{10-Spades}{a-Diamonds} su takodje checkirali, a na turnu koji je bio {k-Hearts} Golić betuje 50.000, a Stojanović se baca.

Željko: {q-Spades}{5-Hearts}

Dragan: {a-Hearts}{8-Hearts}

River: {7-Hearts}

Željko Milošević biva eliminisan na trećem mestu i nagradjen je sa 81.000.

Željko Milošević (desno)