Montenegro Main Event
Dani:
12

Banić eliminisan kao bubble

[user184375]
Banić Tino

Banić Tino je nesretno ispao na 20-oj poziciji, bad beat nakon toliko sati igre nešto pred nagrade

Sa CO pozicije Banić sa JJ protiv igrača na BB koji drži 4-5! all-in i call:

Board: Q-Q-2-5-5

bez daljih komentara...