2nd Chance Main Event
Dani:
12

Eliminacije pljušte...

ljubens

Djole Jovanović eliminisao je Roberta Barsija u all inu preflop, showdown:
Djole: {j-Spades}{j-Hearts}
Robert:{a-Clubs}{k-Clubs}
Board: {5-Spades}{2-Clubs}{7-Diamonds}{5-Diamonds}{5-Hearts} Djole je na oko 65k
U medjuvremenu je iz igre ispao Miloš Škrbić, Zoran Djordjević i još dve igrača.

Čip lider je Milan Milanović sa preko 100k, prati ga Vukica Jelisavac sa oko 90k

Milan MilovanovićDjoleRobert BarsiVukica Jelisavac