2nd Chance Main Event
Dani:
12

Dve eliminacije u tri ruke za finalnim stolom

ljubens

U prvoj eliminaciji otvorio je Trubarac do 10k dok je poziciju posle Opojevlić gurnuo all-in od oko 50k. Svi folduju do Trubarca koji call-a i sledi showdown:

Trubarac: {a-Hearts}{a-Spades}
Opojevlić: {a-}{j-}
Board izlazi {2-}{3-}{q-}{7-}{j-} čime je Miško eliminisan a Trubarac se popeo na oko 200k

U drugoj ruci, shortsteck sa button pozicije Milan Milanović gura svojih 28k i dobija call sa SB pozicije na kojoj je sedeo Raško Mićić i gledamo showdown:

Milanović: {a-Diamonds}{8-Diamonds}
Mićić: {4-Spades}{4-Diamonds}

Board: {6-Clubs}{5-Spades}{5-Clubs}{3-Diamonds}{2-Diamonds} koji redukuje polje na sedam preostalih igrača dok je Raško pojačao svoj stek na 100k.

Miroslav OpojevlićMiroslav OpojevlićMilan MilanovicNikola TrubaracRasko Micic