Poker BOSS Main Event
Dani:
1a1b2

Event Info

Prize Pool €21,650

Level

Level 25
Blinds 15,000 / 30,000
Ante 3,000
Poker BOSS Main Event
Dan 2 Kraj

Stamenić Jelenko Runner Up.

dasobl • Level 26: 20,000-40,000, 5,000 ante

Stamenić Jelenko završava učešće kao Runner Up na Main eventu. Pred kraj levela 27, Stamenić odlazi allin a Marinić calluje.
Showdown: {q-Spades}{j-Hearts}
Marinić: {k-Diamonds}{10-Clubs}
Board: {5-Clubs}{6-Spades}{k-Hearts}{a-Clubs}{3-Spades}

Heads Up!

dasobl

Stamenić Jelenko (1,7M) i Marinić Igor (2M).

Ćosić Marko 3. Mjesto

dasobl • Level 26: 20,000-40,000, 5,000 ante

Ćosić Marko završava učešće na 3. mjestu. Ćosić je elminisan od strane Stamenića kada je preostalih 10bbs, open shipao sa BTN-a, a Stamenić sa BB callovao. Showdown:

Stamenić: {k-Clubs}{10-Spades}
Ćosić: {k-Spades}{8-Clubs}
Board: {10-Hearts}{9-Hearts}{4-Spades}{4-Clubs}{j-Diamonds}

3way...

dasobl

Na sredini smo levela 25. Tri igrača su preostala u igri...

Level:
25
Blinds:
15,000/30,000
Ante:
3,000

Marinić Double Up!

dasobl • Level 2: 12,000-24,000, 3,000 ante

Zadnji hand pred pauzu, Marinić povećava svoj stack kroz Stamenića. Stamenić je openao do 65k sa BTN-a, Ćosić call iz SB, Marinić iz BB ship 500k, Stamenić reship, Ćosić nakon dužeg razmišljanja fold i pokazuje {a-Spades}{j-Clubs}. Showdown:

Stamenić: {a-Hearts}{q-Diamonds}
Marinić: {k-Clubs}{10-Spades}
Board: {2-Clubs}{7-Spades}{j-Spades}{9-Diamonds}{q-Hearts}
Nakon ovog handa Marinić Igor ima 1,2M.

Pauza...

dasobl • Level 2: 12,000-24,000, 3,000 ante

Kraća pauza..Igra će se nastaviti kroz 10 minuta...

Ćosić Double Up kroz Stamenića...

dasobl • Level 24: 12,000-24,000, 3,000 ante

Na sredini smo levela 24, a Ćosić sa BTN-a open shipa 277k. Showdown:

Stamenić: {a-Hearts}{j-Diamonds}
Ćosić: {10-Hearts}{10-Diamonds}
Board: {7-Clubs}{9-Spades}{2-Hearts}{8-Spades}{4-Hearts}